Nasza szkoła oferuje Państwu:

  • Wysoko wykwalifikowaną kadrę instruktorsko- trenerską, którą stanowią absolwenci Akademii Wychowania i Sportu w Gdańsku
  • Wprowadzamy różnorodność metod dydaktycznych
  • Zajęcia prowadzone są z zastosowaniem różnorodnego sprzętu wodnego oraz zabawek edukacyjnych, co dodatkowo uatrakcyjnia i urozmaica lekcje, dzięki czemu nie są monotonne
  • Bezstresowy charakter zajęć w formie zabawy sprawia, że dzieci grup oswajających się z wodą i uczących się pływać pozbywają się lęków przed wodą
  • Małe grupy edukacyjne (max. 6 – 8 osobowe) sprzyjają dużej efektywności zajęć a tym samym szybkim postępom w nauce pływania
  • Dobór grup odbywa się według wieku kursanta i umiejętności, jakie posiada, według tych kryteriów odbywa się też dobór metod i rodzaju ćwiczeń
  • Zajęcia w naszej szkole odbywają się regularnie według planu zajęć zamieszczonego na stronie

Szkoła pływania działa przez cały rok od września do czerwca. W okresie tym proponujemy państwu kompleksowe usługi w zakresie:

  • Zajęcia adaptacyjne do środowiska wodnego dla dzieci od 4 do 6 roku życia. Zajęcia te mają na celu oswojenie ze środowiskiem wodnym i stworzenie bazy do późniejszego etapu nauki pływania. Dzieci poprzez zabawę opanowują podstawowe umiejętności zachowania oraz ruchy lokomocyjne w wodzie, ćwiczenia oddechowe, poznają środowisko wodne, a także poprzez kontakt z rówieśnikami rozwijają sferę emocjonalną i współpracują w grupie.
  • Zajęcia nauki i doskonalenia dla dzieci i młodzieży.
  • W zajęciach tych uczestniczą osoby chcące opanować umiejętności pływania, poznanie technik pływania.

W wakacje letnie organizowane są obozy letnie umożliwiające dalszą naukę pływania, poznawanie sportów wodnych, aktywne spędzanie czasu z rówieśnikami pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej oraz instruktorskiej. Na koniec należy dodać, że poza wyżej wymienionymi korzyściami wynikającymi z uczęszczania na zajęcia w naszej szkole, dziecko aktywnie spędza czas wolny, kształtuje swoją wytrzymałość i kondycję, buduje odporność organizmu na infekcje, prawidłowy rozwój fizyczny.

Pływanie zalecane jest przez lekarzy, jako najzdrowsza forma aktywności ruchowej, stymulująca prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży.