1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie na pierwszych zajęciach karnetu semestralnego lub wpłacenie pierwszej raty za 10 lekcji wg. obowiązującego cennika.
 2. Druga rata jest płacona na 8 zajęciach. Karnet na II semestr jest kupowany na przedostatnich zajęciach I semestru.
 3. Przed każdym wejściem obecność należy zgłosić u instruktora prowadzącego zajęcia.
 4. Cena karnetu nabywanego w trakcie trwania semestru jest pomniejszana o wartość zajęć, które już się odbyły, ale nie ma możliwości zakupu karnetu w ratach.
 5. Cena karnetu obejmuje zajęcia przypadające w danym semestrze wg harmonogramu zajęć przedstawionego przez szkołę pływania AGA.
 6. Uczestnicy zajęć w grupach od 4 do 7 osób zostają zakwalifikowani na odpowiedni poziom zaawansowania.
 7. W przypadku nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot opłat.
 8. Zajęcia nieodwołane traktujemy jako odbyte.
 9. Zajęcia można odwołać minimum 1 dzień wcześniej do godziny 20 w przypadku zachorowania w dniu zajęć można zgłosić nieobecność do godziny 15 tel :605564516 ( dotyczy tylko karnetu semestralnego ).
 10. Zajęcia niewykorzystane i odpowiednio wcześnie odwołane można po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem szkoły pływania odrobić w innym terminie , nie odpracowujemy zaległości na ostatnich zajęciach w semestrze II.
 11. W przypadku długotrwałej choroby istnieje możliwość zwrotu pieniędzy przy rozliczeniu odbytych lekcji wg stawki jak za pojedyncze wejścia.
 12. Szkoła Pływania AGA może:
  – łączyć grupy w przypadku małej ilości osób w grupie, lub w celu
  odrobienia odwołanych zajęć
  – zamiany trenera dla danej grupy lub pojedynczych uczniów,
 13. Zajęcia, które nie odbędą się z winy szkoły pływania lub pływalni będzie można odrobić, lub równowartość za nie zostanie przeniesiona na kolejny semestr.
 14. Organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za utracone mienie pozostawione w szatni i na pływalni.
 15. Rodzice/opiekunowie dzieci w trakcie zajęć przebywają w miejscach do tego przeznaczonych (nie wolno wchodzić na teren pływalni),
 16. Za szkody wyrządzone przez uczestników zajęć odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 17. Regulamin pływalni obowiązuje wszystkich zapisanych i odbywających zajęcia.