PŁYWALNIA AWF i S  semestr II   2024

 • Karnet semestralny środa semestr II 18 wejść   900  zł
 • Rodzeństwo karnet semestralny środa semestr II  18×2 wejść  1728 zł


 • Karnet semestralny czwartek semestr II   17      wejść        850 zł
 • Rodzeństwo karnet semestralny czwartek semestr II        17×2    wejść  1632 zł

 • Karnet semestralny piątki semestr II    17  wejść   850 zł
 • Rodzeństwo karnet semestralny piątki semestr II    18 x2  wejść  1728 zł

 • Karnet semestralny soboty semestr I  16 wejść  800 zł
 • Rodzeństwo karnet semestralny soboty semestr I  16×2 wejść   1536 zł

 

PŁYWALNIA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ   semestr II    2024

 • Karnet semestralny   II  wtorki   18  wejść  900  zł
 • Karnet semestralny  II  wtorki rodzeństwo  18×2  wejść 1728  zł

 • Karnet semestralny II   piątki   17  wejść  850  zł
 • Karnet semestralny  II   piątki  rodzeństwo   17 x2  wejść  1632 zł
 • Pływanie rekreacyjne ( karnet 10 wejść) Rodzice dzieci pływających w naszej szkole wejście w karnecie 30 zł,  jednorazowe wejście 30 zł

  NAUKA PŁYWANIA

  • Wejście jednorazowe 70 zł
  • Lekcja indywidualna  120 zł
  DANE DO WPŁATY

  Proszę o wpłacenie wymaganej kwoty na poniższe konto:
  AGA PŁYWANIE Agnieszka Filary
  Numer konta mBank: 38 1140 2017 0000 4402 0953 1767
  W tytule przelewu proszę wpisać imię, nazwisko dziecka i grupę w której pływa.