PŁYWALNIA PRZY UL.DĄBROWSZCZAKÓW (GDAŃSK PRZYMORZE)

Cena zajęć – za osobę 31 zł x ilość zajęć

Cena zajęć – rodzeństwo 27 od osoby x ilość zajęć

 • Karnet semestralny wtorek semestr II        16 x 31 = 496 ZŁ
 • Rodzeństwo Karnet semestralny wtorek semestr II  16 x 54 = 864 zł
 • Karnet semestralny środa semestr II    16 x 31 = 496 zł
 • Rodzeństwo Karnet semestralny środa semestr I   16 x 54 = 864 zł
 • Karnet semestralny piątki semestr II     12  x 31 =  372  zł
 • Rodzeństwo Karnet semestralny piątki semestr II  12  x 54 = 648  zł
 • Karnet semestralny soboty semestr II   12  x 31 = 372  zł
 • Rodzeństwo Karnet semestralny soboty semestr II   12   x 54 =   648  zł
 • Wejście jednorazowe 45 zł
 • Lekcja indywidualna 60 zł
 • Karnet semestralny wtorek semestr I         18 x 31 = 558
 • Rodzeństwo Karnet semestralny wtorek semestr I  18x 54 = 972 zł
 • Karnet semestralny środa semestr I    18 x 31 = 558 zł
 • Rodzeństwo Karnet semestralny środa semestr I   18 x 54 = 972 zł
 • Karnet semestralny piątki semestr I      18 x 31 = 558 zł
 • Rodzeństwo Karnet semestralny piątki semestr I   18 x 54 = 972 zł
 • Karnet semestralny soboty semestr I     17 x 31 = 527 zł
 • Rodzeństwo Karnet semestralny soboty semestr I  17 x 54 = 918
 • Wejście jednorazowe 45 zł
 • Lekcja indywidualna 60 zł

PŁYWALNIA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

Cena zajęć – za osobę 34 zł x ilość zajęć

Cena zajęć – rodzeństwo od osoby 30 x ilość zajęć

 • Karnet semestralny   II wtorek  18 x 34 = 612 zł
 • Karnet semestralny   II   wtorek rodzeństwo  18 x 30 x 2 =1080 zł   / 18 x 30 x 3 = 1620 zł
 • Karnet semestralny II   piątek  17 x 34 = 578 zł
 • Karnet semestralny  II  piątek  17 x 30 x 2 = 1020 zł    / 17 x 30 x 3 = 1530 zł
 • Pływanie rekreacyjne ( karnet 10 wejść)  rodzice dzieci pływających w naszej szkole wejście w karnecie 15 zł jednorazowe wejście 20 zł, pozostałe osoby 22 zł
 • Karnet semestralny   I  wtorek  19 x 34 = 646 zł
 • Karnet semestralny   I   wtorek rodzeństwo  19 x 30 x 2 =1140 zł   / 19 x 30 x 3 = 1710
 • Karnet semestralny I    piątek  19 x 34 = 646 zł
 • Karnet semestralny  I  19 x 30 x 2 = 1140 zł    / 19 x 30 x 3 = 1710 zł
 • Pływanie rekreacyjne ( karnet 10 wejść) karnet ważny do 13 listopada rodzice dzieci pływających w naszej szkole wejście w karnecie 15 zł jednorazowe wejście 20 zł, pozostałe osoby 22 zł

PŁYWALNIA UL.JAGIELLOŃSKIEJ (GDAŃSK PRZYMORZE)

AQUA AEROBIK   Wtorki g 2

 • Karnet 25 zł zajęcia x ilość zajęć
 • Wejście   jednorazowe   30   zł
DANE DO WPŁATY

Proszę o wpłacenie wymaganej kwoty na poniższe konto:
AGA PŁYWANIE Agnieszka Filary
Numer konta mBank: 38 1140 2017 0000 4402 0953 1767
W tytule przelewu proszę wpisać imię, nazwisko dziecka i grupę w której pływa.