PŁYWALNIA AWF i S  semestr I   2023/2024

 • Karnet semestralny środa semestr I 17 wejść  850  zł
 • Rodzeństwo karnet semestralny środa semestr I  17 wejść   1564 zł


 • Karnet semestralny czwartek semestr I    18       wejść        900 zł
 • Rodzeństwo karnet semestralny czwartek semestr I        18×2    wejść  1656 zł

 • Karnet semestralny piątki semestr I   19   wejść     950  zł
 • Rodzeństwo karnet semestralny piątki semestr I  19×2  wejść  1748 zł

 • Karnet semestralny soboty semestr I  16 wejść  800 zł
 • Rodzeństwo karnet semestralny soboty semestr I  16×2 wejść  1472  zł

 

PŁYWALNIA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ   semestr I    2023

 • Karnet semestralny   wtorki   18  wejść  900  zł
 • Karnet semestralny  I wtorki rodzeństwo  18×2  wejść 1656  zł

 • Karnet semestralny I   piątki   18  wejść  900  zł
 • Karnet semestralny  I   piątki  rodzeństwo   18  wejść  1656 zł
 • Pływanie rekreacyjne ( karnet 10 wejść) Rodzice dzieci pływających w naszej szkole wejście w karnecie 30 zł,  jednorazowe wejście 30 zł

  NAUKA PŁYWANIA

  • Wejście jednorazowe 70 zł
  • Lekcja indywidualna  120 zł
  DANE DO WPŁATY

  Proszę o wpłacenie wymaganej kwoty na poniższe konto:
  AGA PŁYWANIE Agnieszka Filary
  Numer konta mBank: 38 1140 2017 0000 4402 0953 1767
  W tytule przelewu proszę wpisać imię, nazwisko dziecka i grupę w której pływa.