PŁYWALNIA AWF i S  semestr II    2023

 • Karnet semestralny środa semestr II 19 wejść  912 zł
 • Rodzeństwo karnet semestralny środa semestr II  19 wejść 1710 zł
 • Karnet semestralny czwartek semestr II  19 wejść 912 zł
 • Rodzeństwo karnet semestralny czwartek semestr II 19 wejść 1710 zł

 • Karnet semestralny piątki semestr II 15   wejść   720 zł
 • Rodzeństwo karnet semestralny piątki semestr II 15 wejść 1350 zł

 • Karnet semestralny soboty semestr II  17 wejść 816 zł
 • Rodzeństwo karnet semestralny soboty semestr II   17 wejść  1530 zł

PŁYWALNIA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ   semestr II    2023

 • Karnet semestralny   II  wtorki   18  wejść 864  zł
 • Karnet semestralny  II wtorki rodzeństwo  18 wejść 1620  zł
 • Karnet semestralny II  piątki   15  wejść 720 zł
 • Karnet semestralny  II piątki  rodzeństwo   15  wejść 1350 zł
 • Pływanie rekreacyjne ( karnet 10 wejść) Rodzice dzieci pływających w naszej szkole wejście w karnecie 20 zł,  jednorazowe wejście 30 zł

  NAUKA PŁYWANIA

  • Wejście jednorazowe 60 zł
  • Lekcja indywidualna  120 zł
  DANE DO WPŁATY

  Proszę o wpłacenie wymaganej kwoty na poniższe konto:
  AGA PŁYWANIE Agnieszka Filary
  Numer konta mBank: 38 1140 2017 0000 4402 0953 1767
  W tytule przelewu proszę wpisać imię, nazwisko dziecka i grupę w której pływa.