PŁYWALNIA PRZY UL.DĄBROWSZCZAKÓW (GDAŃSK PRZYMORZE)

 

 • Karnet semestralny wtorek semestr I     16 wejść 528 zł
 • Rodzeństwo Karnet semestralny wtorek semestr I       16 wejść  992 zł
 • Karnet semestralny środa semestr I       16 wejść  528 zł
 • Rodzeństwo Karnet semestralny środa semestr I         16 wejść  992 zł
 • Karnet semestralny piątki semestr I        16 wejść  528 zł
 • Rodzeństwo Karnet semestralny piątki semestr I          16 wejść  992 zł
 • Karnet semestralny soboty semestr I     16 wejść  528 zł
 • Rodzeństwo Karnet semestralny soboty semestr I        16 wejść  992 zł
 • Wejście jednorazowe 45 zł
 • Lekcja indywidualna 60 zł
 • nauka pływania w grupach 2 – 3 osobowych 40 zł karnet   16 wejść 640 zł  (pływalnia przy ul. Jagiellońskiej )

PŁYWALNIA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

 

 • Karnet semestralny   I wtorek        18 wejść  684  zł
 • Karnet semestralny   I  wtorek rodzeństwo       18 wejść   1224  zł
 • Karnet semestralny I  piątek          18 wejść 684
 • Karnet semestralny  piątek  rodzeństwo        18 wejść  1224
 • Pływanie rekreacyjne ( karnet 10 wejść) karnet ważny do 12 listopada rodzice dzieci pływających w naszej szkole wejście w karnecie 15 zł jednorazowe wejście 20 zł, pozostałe osoby 22 zł

 

 

PŁYWALNIA UL.JAGIELLOŃSKIEJ (GDAŃSK PRZYMORZE)

AQUA AEROBIK   Wtorki g 2

 • Karnet 25 zł zajęcia x ilość zajęć
 • Wejście   jednorazowe   35   zł
DANE DO WPŁATY

Proszę o wpłacenie wymaganej kwoty na poniższe konto:
AGA PŁYWANIE Agnieszka Filary
Numer konta mBank: 38 1140 2017 0000 4402 0953 1767
W tytule przelewu proszę wpisać imię, nazwisko dziecka i grupę w której pływa.