Mistrzostwa Szkoły Pływania AGA

Dnia 11 lutego o godzinie 11.40 na Pływalni AWF i S Gdańsk odbędą się zawody pływackie. Zapraszamy wszystkich chętnych uczęszczających da nas na naukę i doskonalenie pływania. Gwarantujemy miłą atmosferę, sportową rywalizację i niespodzianki dla uczestników, poniżej regulamin

Regulamin zawodów  Szkoły Pływania „AGA”

 

Czas i miejsce zawodów:

Sobota 11.02.2023, godzina 11:40, Pływalnia AWFiS, ul. K. Górskiego 1 (wjazd na parking Hali widowiskowo – sportowej od ul. Grunwaldzkiej)

Program zawodów:

Rozgrzewka 15 min z instruktorami/trenerami prowadzącymi poszczególne grupy zajęciowe.

25m stylem grzbietowym NN dziewcząt

25m stylem grzbietowym NN chłopców

25m stylem dowolnym (kraulem) NN dziewcząt

25m stylem dowolnym (kraulem) NN chłopców

25m stylem grzbietowym dziewcząt, grupy  …………

25m stylem grzbietowym chłopców, grupy  …………

25m stylem dowolnym dziewcząt, grupy  …………

25m stylem dowolnym chłopców, grupy  …………

50m stylem dowolnym OPEN dziewcząt

50m stylem dowolnym OPEN chłopców

 

Zgłoszenie do zawodów:

Warunkiem zgłoszenia do zawodów jest wypełnienie karty startowej zamieszczonej poniżej i dostarczenie jej do P. Agnieszki Filary .

Każdy uczestnik ma prawo startu w jednej konkurencji 25m do wyboru styl grzbietowy i dowolny oraz 50m OPEN.

Warunkiem wejścia rodziców/opiekunów na pływalnię AWFiS w czasie zawodów jest zmiana obuwia na klapki basenowe.

 

Karta startowa do zawodów

……………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, rok urodzenia)

 

……………………………………………………………………………

(konkurencja)

 

……………………………………………………………………………

(grupa zajęciowa, imię instruktora/trenera)

 

Wypełnioną kartę należy dostarczyć do Pani Agnieszki Filary

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów i z zobowiązaniem wniesienia opłaty startowej w wysokości 15 PLN,